OVER JEREMY GRIFFITH

Portret van Jeremy Griffith

Jeremy Griffith (geboren in 1945) is een Australische bioloog en auteur. Jeremy haalde cum laude in de biologie in de toelatingsexamens van de staat en begon in 1965 aan een bètastudie aan de University of New England in het noorden van New South Wales.

Zijn studie in 1967 uitstellend, deed Jeremy het meest grondige onderzoek ooit naar het lot van de Tasmaanse tijger (thylacine) — een speurtocht die meer dan zes jaar zou duren, alvorens te concluderen dat de 'tijger' inderdaad was uitgestorven. Zijn bevindingen werden internationaal gerapporteerd.

In 1971 voltooide Jeremy zijn Bachelor of Science graad in de zoölogie aan de University of Sydney en vestigde het daaropvolgende jaar een succesvol productiebedrijf van houten meubels (in het Engels).

Een met echte, onvoorwaardelijke liefde gekoesterde opvoeding (het is echt aan de koestering door Jeremy's moeder, en aan het grote geluk van het hebben van een vader die niet benauwend egocentrisch was, te danken dat we deze wereld reddende inzichten hebben) in het beschutte isolement van de Australische Bush, lieten Jeremy hevig verontrust en verbijsterd door aan de ene kant alle zelfzucht, agressie, oneerlijkheid en onverschilligheid, en aan de andere kant al het leed, die hij onvermijdelijk tegenkwam in de onschuld-verwoeste, door de menselijke conditie strijdlustige, psychotische wijde wereld. Na verloop van tijd besefte hij dat proberen om dieren te behoeden voor extinctie of proberen om ideaal meubilair te bouwen, geen verschil zou maken voor de buitengewone imperfectie in menselijk leven en dat hij tot de bodem zou moeten gaan van de kwestie van dit ogenschijnlijk compleet slechte aan menselijk gedrag, wat de kwestie van de menselijke conditie is.

Na ongeveer 10 jaar van buitengewoon diepgaand, eerlijk, niet de menselijke conditie vermijdend maar confronterend, doeltreffend denken gedurende zijn eind 20er en begin 30er jaren, was Jeremy gereed om zijn volledig verantwoorde, maar voor vrijwel ieder ander onverdraaglijk zelfconfronterende inzichten in menselijk gedrag aan de wereld te presenteren. Het is allemaal goed en wel om de verlossende, verzoenende volledige waarheid over mensen te vinden, maar wanneer iedereen heeft geleefd in vastberaden ontkenning van alle elementen die die meedogende, volledige waarheid bevatten, hoe krijg je ze dan zover om die ontkenning te boven te komen en haar te horen?

Het doof effect

Omslag van VRIJHEID: het einde van de menselijke conditie, door Jeremy Griffith, gratis beschikbaar van de World Transformation Movement

Het was Jeremy's reis om een manier te vinden om deze ‘doof effect’ moeilijkheid te boven te komen die het lezen over de menselijke conditie aanvankelijk teweegbrengt, die heeft geleid tot deze presentatie van zijn synthese in VRIJHEID. Zijn strategie in VRIJHEID is lezers aan te moedigen om introductievideo's voor VRIJHEID te bekijken en ook bereid te zijn om de tekst steeds opnieuw geduldig te lezen.

Het is belangrijk om op te merken dat alle nieuwe ideeën de status quo per definitie bedreigen en daarom typisch weerstaan worden. En er is geen nieuw idee zo revolutionair en dus bedreigend voor de status quo als analyse en verklaring van de menselijke conditie. Hieruit volgt dat Jeremy’s verklaring van de menselijke conditie verzet zal ontmoeten en waar dat is gebeurd is het sterk tegengegaan met rectificerende opheldering, waarover je hier kunt lezen.

Aanbevelingen voor Jeremy Griffith’s werk

In de loop der jaren heeft Jeremy Griffith’s werk interesse en bijval gegenereerd vanuit een brede doorsnede van de wetenschappelijke en literaire wereld. Aanbevelingen van wetenschappers voor Vrijheid: het einde van de menselijke conditie, dat in 2016 gelanceerd werd bij de Royal Geographical Society in Londen, zijn onder andere:

‘Dit boek door de Australische bioloog Jeremy Griffith presenteert te elfder ure de doorbrekende biologische verklaring van de menselijke conditie, benodigd voor de psychologische rehabilitatie en volwassenwording van het menselijke ras!’ Professor Harry Prosen, voormalig president van de Canadian Psychiatric Association

‘Niets van wat Dr. Prosen over het immense belang van dit boek heeft gezegd, is een overdrijving. Dit is het boek dat alle mensen moeten lezen voor ons collectieve welzijn.’ Dr Scott D. Churchill, Hoogleraar en voormalig Voorzitter, Psychology Department, Universiteit van Dallas

‘De opeenvolging van bespreking in VRIJHEID is zo logisch en zinnig, de noodzakelijke doorbraak in de kritieke kwestie van het onszelf moeten begrijpen leverend.’ Dr David Chivers, antropoloog van de Universiteit van Cambridge en voormalig President van de Primate Society of Great Britain

Je kunt hier meer lof van wetenschappers en gedachte leiders lezen.

Lees Jeremy Griffith's volledige biografie (in het Engels).

De boeken en andere publicaties die Jeremy Grifftih heeft geschreven over zijn baanbrekende biologische verklaring van de menselijke conditie heeft geschreven, worden gepubliceerd door WTM Publishing & Communications.

“Er is een significante reis van vertering betrokken bij het lezen van deze confronterende informatie en ik ben ertoe gekomen om vertrouwen te hebben in het hele noodzakelijke verteringsproces. Ik was aan het begin bezorgd dat dit een ander new-age programma zou zijn en ik moest zien of dit zo was, wat deels de reden is waarom wij begonnen met vertalen in het Nederlands. Ik moest er zeker van zijn dat VRIJHEID vervulde wat het beweert; indien we onze betrekkingen met de World Transformation Movement verder zouden uitbouwen moest ik er zeker van zijn dat wat zij presenteren waar is, en na heel VRIJHEID vertaald te hebben weet ik met grote zekerheid dat het allemaal waar is en alle beweringen waarmaakt! Ik kan nu met absolute zekerheid zeggen dat ja, het is waar, het lost de menselijke conditie op. Ik kan het begrijpen en ik kan het voelen en zien in onze betrekking met anderen en onderling. Ik zeg 100% JA tegen de waarheid van deze informatie!”

Annemieke Akker, mede-oprichtster van het WTM Centrum Amsterdam