DE BIOLOGISCHE VERKLARING

‘Wanneer de hele waarheid over onze conditie ten slotte is bereikt, zoals nu, kan zij zo rechtdoorzee en eenvoudig blijken dat zij vanzelfsprekend lijkt.’

(VRIJHEID, hoofdstuk 3:2)

Onmogelijke puzzel opgelost - World Transformation Movement Nederland

‘Ik heb ooit gelezen dat de grote filosofen ieder een scherp begrip hadden van hun eigen stukje van een ondenkbaar grote en in elkaar grijpende puzzel, maar niemand heeft ooit de stukjes samengebracht tot een enkel samenhangend systeem (Steve King, ‘Post-Structuralism or Nothing’, 1996). Nou, dat is niet langer het geval, omdat Jeremy die grote verenigende synthese van alles doorgronden levert — want niet alleen verklaart zijn verhandeling de menselijke conditie - het vermogen van onze soort voor wat ‘goed’ en ‘kwaad' is genoemd’ (VRIJHEID hoofdstuk 1 en 3) — zijn vermogen om de grote diepten van dit zeer onheilspellende onderwerp te peilen heeft ertoe geleid dat hij ook in staat is geweest om de volledig verantwoorde verklaring van de andere grote onopgeloste mysteries in de wetenschap van de betekenis van het menselijke bestaan te leveren (hoofdstuk 4), de oorsprong van onze onvoorwaardelijke onzelfzuchtige morele instincten (hoofdstuk 5 en 6), en waarom mensen bewust werden terwijl andere dieren dat niet werden (hoofdstuk 7). En bij het ontsluiten van die inzichten, heeft hij op hun beurt elk ander aspect van onze getroebleerde menselijke conditie kunnen doorgronden, inclusief de gespannen relatie tussen man en vrouw, seks zoals mensen die praktiseren, de oorsprong en aard van politiek, religie en zoveel andere menselijke verschijnselen (hoofdstuk 8). Sterker nog, hoe absurd het ook mag lijken, wat dit boek daadwerkelijk doet, is de mensheid vanuit een staat van verbijstering over de aard van menselijk gedrag en bestaan naar een staat van diepgaand begrip van ons leven nemen. Het is waarlijk een geval van alle waarheid in één haal boven water hebben gekregen.’

Professor Harry Prosen,
Voormalige President van de Canadian Psychiatric Association

Uittreksel uit Prof. Prosen's Introduction to FREEDOM

Biologische verklaring van de menselijke conditie

De sleutel naar Jeremy’s verklaring van de menselijke conditie is een begrip van het verschil tussen onze instincten en ons intellect, en het effect dat dat verschil op ons gedrag heeft. Hij legt uit dat toen mensen zo’n twee miljoen jaar geleden een bewuste geest ontwikkelden, er zich onvermijdelijk een strijd ontwikkelde tussen deze en onze reeds gevestigde instincten. Natuurlijke selectie van genen geven soorten instinctieve oriëntaties, zoals op een trekroute voor vogels, maar een op zenuwen gebaseerd bewuste geest heeft begrijpen nodig om te opereren, dus wanneer er een volledig bewuste geest opkomt en begint te experimenteren in begrijpen komt hij onvermijdelijk in conflict met de reeds gevestigde instinctieve oriëntaties die in feite intolerant zijn van deze afwijkende experimenten in zelfbeheer.

Het resultaat van dit conflict tussen ons instinct en intellect was een onverdiend gevoel van schuld en onzekerheid dat ons ertoe bracht om psychologisch defensief, boos, vervreemd en egocentrisch te worden, de verstoorde staat waar wij naar verwijzen als de menselijke conditie - een staat die wij probeerden te verlichten middels een competitief, zelfzuchtig en agressieve aanbod voor de versterking die wij konden verkrijgen van het winnen van macht, roem, rijkdom en glorie. Maar nu we dit conflict en het schuldgevoel dat het voortbracht kunnen verklaren en begrijpen, zijn al die onzekere, defensieve gedragingen achterhaald, ten einde gebracht, en bevrijden wij onszelf van de menselijke conditie.

Lees meer over de verklaring van de menselijke conditie in Freedom Essay 3

De heroïsche reis van de mensheid — het verhaal van Adam Ooievaar

 • Het verhaal van Adam Ooievaar - ooievaars vliegen als Adam bewust wordt

  Adam wordt
  bewust

 • Het verhaal van Adam Ooievaar - bewuste Adam ziet een eiland

  Bewuste Adam begint zijn
  intellect te gebruiken

 • The Story of Adam Stork - Disobedient Adam flys off course to the island

  Adam gehoorzaamt zijn
  instincten niet

 • Het verhaal van Adam Ooievaar - bewuste Adam wordt bekritiseerd door zijn instincten

  Bewuste Adam wordt door
  zijn instincten bekritiseerd

‘Adam Ooievaar zou zich nooit bevrijden van deze veroordeling totdat hij met zijn instincten kon gaan zitten en uitleggen, basisprincipe biologie gebruikend, waarom hij van koers af moest vliegen’

Bewuste Adam’s praatje met zijn instincten tekening door Jeremy Griffith
Dwarsdoorsnede van een blik op de oceaan, boven en onder de oppervlakte

“Na het lezen van VRIJHEID kwam ik erachter dat al mijn kennis zeer oppervlakkig was. Van denken dat ik veel wist, realiseerde ik me dat ik niets wist van de diepere kwesties van het leven. Het was als naar de oceaan kijken en alleen maar de oppervlakte te zien, niet wat er feitelijk in het water is - en wat er in het water is, is 99,9999% van de oceaan - ik had een zeer beperkt zicht van de werkelijkheid. Begrijpen hoe de menselijke conditie begon door het evolutionaire conflict tussen instinct en bewustzijn, heeft alle puzzelstukjes van mijn leven bij elkaar gebracht. Ik kan nu 'daarom!' antwoorden. Het is echt geest-verruimend en mijn leven zal nooit meer zijn zoals het was.”

Hendrik Riksen, mede-oprichter WTM Centrum Amsterdam